Obwodnica wałecka 
- już niebawem rozpoczęcie prac przy moście 
przez Wełnę

OBORNIKI. Wielkimi krokami zbliża się budowa obwodnicy Obornik-Wałcz po torach wronieckich, choć ta długo oczekiwana inwestycja nieco przyhamowała. Termin rozpoczęcia prac był już przesuwany kilkakrotnie. Ze stycznia na luty, potem z lutego na marzec, a w końcu z marca na kwiecień. Poślizg związany jest cały czas z wydłużającymi się terminami trwania procedur administracyjnych.
Te procedury najczęściej dotyczyły wpływu nowej drogi na środowisko, a tym razem chodzi o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, która to procedura niepokojąco się przedłuża.
Prace projektowe są już jednak na ukończeniu i najprawdopodobniej budowa ruszy najpóźniej w drugiej połowie kwietnia.

Podobne artykuły