Gminna spółka powoła spółkę

OBORNIKI. Burmistrz Tomasz Szrama nie jest rad z tego, że gminę Oborniki sprzątają wyłaniane w przetargach firmy zewnętrzne, podczas gdy mogłyby na tym zarabiać firmy lokalne.
By unikać koniecznych przetargów związanych z wielkością zadania, jakim jest utrzymanie porządku w całej gminie, Tomasz Szrama zaproponował, aby spółka gminna PGKiM powołała know-how spółkę córkę, a ta przejęłaby sprawy związane z porządkiem.
Nowa spółka działać ma bez kosztów, z prezesem Sławomirem Harajem prowadzącym ją bez osobnego wynagrodzenia. Nowa spółka będzie mogła zlecać prace porządkowe obornickim firmom, jak i samym mieszkańcom bez przetargów. Będzie też mogła działać błyskawicznie po wystąpieniu pilnej potrzeby, nie wikłając się w długie procedury. Gminy nie będzie to nic dodatkowo kosztować, a elastyczność w działaniu PGKiM znacznie się zwiększy.

Podobne artykuły