Nowa droga w Uścikowie

UŚCIKOWO. Jeszcze w tym roku powstanie w Uścikowie staraniem sołtysa Pawła Dregera nowa, asfaltowa droga. To kilkusetmetrowy odcinek drogi gruntowej zaczynający się od sklepu z częściami do sprzętu rolniczego i dalej łukiem wzdłuż południowej flanki drogi wojewódzkiej Oborniki-Szamotuły do miejsca, gdzie remontuje się wózki widłowe.
Droga będzie miała cztery metry szerokości i zostanie utwardzona asfaltem. Powstaną też wjazdy na poszczególne posesje. Większa część pieniędzy na tę przebudowę gmina pozyska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, co wyklucza budowę chodników, bowiem droga ma formalnie stanowić jedynie dojazd do pół. Mimo to i tak dojazd mieszkańców tamtej części Uścikowa do swych posesji zostanie zdecydowanie ucywilizowany.

Podobne artykuły