Znamy szczegóły nowej organizacji ruchu w czasie budowy obwodnicy

OBORNIKI. Już niebawem rusza budowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki. Tak ogromna inwestycja będzie wymagać nowej organizacja ruchu.
Naszej redakcji udało się dotrzeć do szczegółów, z których wynika, że łatwo nie będzie, ale przy dobrym tempie prac i dużej wyrozumiałości ze strony kierowców, ruch w czasie prowadzenia prac w newralgicznych punktach miasta może być możliwy, choć warto tak planować przejazd, by przewidywał on utrudnienia.
1. Objazd na czas budowy ronda na ul. Czarnkowskiej
Na tym etapie realizacji robót wykonawca założył połówkowe wykonanie projektowanego ronda, co wiąże się z wprowadzeniem ruchu wahadłowego na wysokości ul. Kubiaka. Wjazd z ul. Czarnkowskiej na ul. Kubiaka w czasie budowy nie będzie możliwy. Dojazd dla mieszkańców do ul. Kubiaka będzie poprowadzony od strony Czarnkowa ul. Bielawską, natomiast od centrum miasta ulicami Obrzycką i Wybudowanie. Po wykonaniu całego ronda ruch zostanie dopuszczony po nowym obiekcie. Nie ma jeszcze szczegółowego harmonogramu czasowych utrudnień w ruchu.
2. Objazd na czas rozbiórki i budowy wiaduktu w ciągu ul. Staszica
Prace związane z wiaduktem w ciągu ul. Staszica całkowicie uniemożliwią komunikację tą drogą do centrum. Dojazd do centrum miasta będzie możliwy jedynie przez DK11 lub alternatywnie innymi drogami – przez Rudki, Polną, Łukowska itd. Tu także brak szczegółowego harmonogramu czasowych utrudnień w ruchu.
3. Objazd na czas budowy ronda w ciągu DK11
Tymczasowa organizacja ruchu będzie wprowadzana etapowo:
Etap I polegać będzie na tym, że i na czas budowy nasypu dla budowy drogi tymczasowej oraz budowy zachodniej części projektowanego ronda, zostanie poprowadzony ruch wahadłowy prawą nitką wiaduktu na drodze DK11. Czas trwania tego etapu wykonawca planuje dzisiaj na około półtora tygodnia.
Etap II polegać będzie na tym, że ruch dwukierunkowy prowadzony będzie tymczasowym objazdem, częściowo wykonanym rondem oraz ul. Staszica. Na tym etapie zostanie rozebrany wiadukt na DK11 oraz będzie budowana wschodnia część ronda. Czas trwania tego etapu to około 2,5 miesiąca
Etap III polegał będzie na tym, że zostanie wprowadzony ruch wahadłowy po nowym rondzie i rozpocznie się likwidacja tymczasowego objazdu. Czas trwania tego etapu to trzy tygodnie.
Etap IV to układanie ostatniej warstwy bitumicznej na nowym obiekcie, przy jeździe po nowo wybudowanym rondzie z ręcznym kierowaniem ruchem. Czas trwania tego etapu to 1 tydzień.
Z uwagi na konieczność wyłączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK11 z ul. Kowanowską na czas budowy i podczas wszystkich etapów, spowoduje to utrudnienia komunikacyjne związane z dostępem do tej ulicy. Jest to wymóg bezpieczeństwa, podyktowany przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad.
– Wszelkie dokumentacje dotyczące tymczasowej organizacji ruchu są obecnie w trakcie opiniowania przez służby do tego uprawnione, więc założenia oraz terminy wprowadzenia mogą jeszcze ulec zmianie – poinformował burmistrz Tomasz Szrama, który stara się cały czas trzymać rękę na pulsie i śledzić postęp prac na każdym ich etapie.
 

Podobne artykuły