Echo z dna serca

Echo z dna serca

OBORNIKI. „Echo z dna serca…”; poezja Leopolda Staffa – taki był temat dziesiątego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. Jego finał odbył się w piątek 16 marca w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki.
Młodzi recytatorzy rywalizowali w dwóch grupach wiekowych – w pierwszej uczniowie klas siódmych szkół podstawowych i gimnazjaliści, w drugiej młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu przystąpiło 28 uczestników, a oceniało ich jury w składzie: Barbara Zielińska,  Małgorzata Dobra i Ewa Klimasek. W wyniku zmagań jury po naradzie orzekło, że w grupie I pierwsze miejsce zajęła Olimpia Laube ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach. Miejsce II przypadło w udziale Janowi Górka ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Obornik, a miejsce III uczennicom Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie Kindze Sudoł i Julii Fiedor – rewelacyjnej zdobywczyni lauru najlepszej recytatorki oraz nagrody publiczności AD 2016 i 2017. Jurorki wyróżniły też Patrycję Oleksy z ryczywolskiego gimnazjum, Dobrochnę Marchwiak i Wiktorię Kuszak z Gimnazjum im. Przemysława II w Rogoźnie oraz Bartosza Barszcz ze Szkoła Podstawowej nr 2 w Obornikach.
W grupie II mistrzem recytacji okazał się zdobywca I miejsca Sebastian Krzyżanowski, który rok wcześniej zajął w takim samym konkursie II miejsce. Miejsce II zajęła Weronika Matoga, zdobywczyni III pozycji w roku 2017, a oboje z Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego. Na miejscu III uplasowały się wspólnie Weronika Chudziak z Zespołu Szkół w Objezierzu i Wiktoria Golon z LO Oborniki. Wyróżnienie uzyskała Aleksandra Ziółkowska, także z LO Oborniki.
Osobne narody publiczności przyznali uczestnicy i widzowie konkursu. Zdobyli je: Jan Górka oraz Sebastian Krzyżanowski.
Nad organizacją i przebiegiem jubileuszowej imprezy czuwały dyrektor biblioteki Krystyna Eichler, Stefania Kiwertz i Ewa Klimasek, a warto przypomnieć, że w tym samym składzie organizują konkurs już od 10 lat. Bez wsparcia wielu instytucji i osób taka impreza nie mogłaby się odbyć. Nagrody ufundowali starostwo i urzędy miasta w Obornikach i Rogoźnie, urząd gminy w Ryczywole, Biblioteka Pedagogiczna w Obornikach, Studio „Manix” Pawła Rydzewskiego, Gabinet Kosmetyczny „Magdalena” Magdaleny Borysowskiej, Karina Wojdanowicz – sklep „Groszek” w Kowanówku. Recytatorom i ich opiekunom należą się słowa uznania za trud włożony w przygotowania do rywalizacji i wysoki poziom konkursu, podziękowania darczyńcom i gościom, którzy uświetnili imprezę swą obecnością. Byli wśród nich wiceburmistrz Piotr Woszczyk, wicestarosta Andrzej Okpisz oraz kierownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Beata Łukasiewicz-Lorent.

Podobne artykuły