Akcja Powstanie

OBORNIKI. 100. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego to niepowtarzalna okazja do przeprowadzenia społecznej akcji gromadzenia pamiątek powstańczych, przechowywanych w rodzinnych zbiorach i instytucjach.
Organizatorzy jubileuszu zapraszają każdego, kto posiada archiwalia (zdjęcia, listy, dokumenty, przedmioty) związane z genezą, przebiegiem, uczestnikami i następstwami powstania wielkopolskiego. Zebrane w Poznaniu i w Wielkopolsce materiały będą skanowane lub fotografowane przez specjalistów z wirtualnego muzeum historii Poznania CYRYL lub pracowników instytucji partnerskich i zwracane właścicielom. Istnieje także możliwość ich czasowego udostępnienia czy przekazania do zbiorów muzealnych lub archiwalnych. Zostanie z nich stworzony cyfrowy zbiór na platformie cyryl.poznan.pl i na stronie 27grudnia.pl oraz plenerowa, mobilna wystawa wędrująca po Wielkopolsce.Na właścicieli najciekawszych pamiątek czekają nagrody.
Zbiórka materiałów odbędzie się w 12 wielkopolskich miastach, w tym w Obornikach w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w każdy poniedziałek od 19 marca do 28 maja godz. 10–17.

Podobne artykuły