Spotkanie Komitetu Obchodów ważnych rocznic

OBORNIKI. Setne rocznice odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego, przypadające w tym roku, wymagają specjalnej oprawy. To mobilizuje wiele instytucji i środowisk do godnego obchodzenia tych ważnych dla naszego państwa dat. W Obornikach uchwałą Rady Miejskiej z listopada ubiegłego roku uznano rok 2018 „Rokiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Burmistrz Tomasz Szrama powołał swym zarządzeniem Komitet Obchodów, którego zadaniem jest opracowanie i realizacja programu lokalnych obchodów.Zasiadają w nim: Tomasz Szrama – burmistrz i przewodniczący Komitetu; Paweł Drewicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach; Henryk Brodniewicz i Ariel Mańczak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach; Waldemar Cyranek – przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Obornikach; Beata Matelska – przewodnicząca Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Obornikach. Radni: Andrzej Gintrowicz. Marek Kulupa, Marek Lemański, Renata Małyszek, Edyta Mikołajczak i Krzysztof Piotrowski, który jest też przedstawicielem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Obornikach; ks. Józef Kamzol – dziekan Dekanatu Obornickiego; Eugeniusz Kierstan – przewodniczący Obornickiej Rady Seniorów; Edward Mączyński – prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Obornikach; Franciszek Goźdź – przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach; Bożena Kubiatowicz – przedstawicielka Gminnego Koła Sołtysów; Krzysztof Nowacki – sekretarz Gminy Oborniki; Adam Krasicki – dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury; Krystyna Eichler – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach; Krzysztof Hetmański – dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Obornikach; Krzysztof Sroka – kierownik Biura Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Obornikach; Mateusz Klepka – przedstawiciel Muzeum Młynarstwa w Jaraczu; regionaliści: Jerzy Straszewski i Paweł Bździak oraz przedstawiciele prasy: Daria Goszcz, Łukasz Kasperski i Czesław Kiwertz. Podczas spotkania komitetu w poniedziałek 12 marca dyskutowano o wydarzeniach możliwych do realizacji, zarówno w warstwie edukacyjnej, skierowanej do uczniów obornickich szkół, jak i oficjalnych obchodów w postaci wydarzeń o charakterze artystycznym, kulturalnym, sportowym i medialnym. Uczestnicy spotkania dużą wagę przywiązywali w swoich propozycjach do podkreślania przy organizacji obchodów symboliki narodowej.
Z kilkudziesięciu punktów zaproponowanych w poniedziałek zostanie stworzony harmonogram wybranych do realizacji projektów, które zostaną bardziej szczegółowo przedyskutowane i zatwierdzone do oficjalnego kalendarza obchodów podczas kolejnego spotkania. 

Podobne artykuły