Gmina Oborniki ma program rewitalizacji

GMINA OBORNIKI. Rada miejska zatwierdziła obornicki program rewitalizacji. Będzie on służył mieszkańcom i przedsiębiorcom w staraniach o środki zewnętrzne na remonty obiektów zabytkowych. Wśród tych podmiotów jest Krzysztof Nadstaga, planujący sięgnąć po wsparcie zewnętrzne na remont starego, zabytkowego młyna Dahlmanna.
Burmistrz Tomasz Szrama będzie mógł starać się o pieniądze na remont lub choćby zabezpieczenia ruin pofranciszkańskiego klasztoru. Można by zlecić tam prace i badania archeologiczne. Gdyby gmina dostała na ten cel pieniądze, przybliżyłoby to moment rozpoczęcia ewentualnego remontu obiektu. Podobnych projektów jest wiele, a wszystkie je urealnia gminny program rewitalizacji.

Podobne artykuły