Rozpoczęły się konsultacje w sprawie projektu S11

Rozpoczęły się konsultacje w sprawie projektu S11

OBORNIKI. W piątek 9 marca w siedzibie urzędu miejskiego odbyło się robocze spotkanie dotyczące ustaleń związanych z projektowaniem obwodnicy Obornik.
Przedstawiciel projektanta konsultował wstępnie z burmistrzem Tomaszem Szramą przebieg obwodnicy oraz warianty jej przebiegu po stronie zachodniej lub wschodniej Obornik.
Pomysł zachodniego przebiegu obwodnicy z cała pewnością wydłuży czas projektowania i samą budowę obwodnicy ze względu jej przebieg przez dolinę Warty oraz program środowiskowy Natura 2000. Już teraz służby związane z ochroną środowiska zapowiadają, że nie wyrażą zgodny na taki przebieg obwodnicy. W tej sytuacji burmistrz Tomasz Szrama uważa, że dla późniejszego rozwoju gminy pod kątem inwestorów bardziej korzystny jest wschodni przebieg obwodnicy, gdzie znajdują się pola. Będzie można tam później przygotować tereny inwestycyjne o znacznym potencjale rozwoju. Kolejne spotkanie konsultacyjne zaplanowane jest na 16 marca.

Podobne artykuły