Nowy parking przy Obrzyckiej

OBORNIKI. Zakończono prace przy przebudowie parkingu przy ulicy Obrzyckiej. Stara, wysłużona nawierzchnia została zastąpiona nową z kostki brukowej. W ramach prac wymieniono krawężniki, uzupełniono podbudowę betonową oraz wypoziomowano studnie kanalizacyjne.
Koszt inwestycji wykonanej przez firmę IVESTON wyniósł ok. 118 tys. zł, a w odbiorze, poza wykonawcą inwestycji i pracownikami urzędu, uczestniczył też burmistrz Tomasz Szrama w asyście radnych Waldemara Cyranka, Ariela Mańczaka oraz Marka Lemańskiego.

Podobne artykuły