Nie można do rezerwatu, bo strzelają

ŚNIEŻYCOWY JAR. Każdej wiosny do rezerwatu Śnieżycowy Ja pod Starczanowem zmierzają tłumy, by zobaczyć kwitnące w pierwsze ciepłe dni, rzadkie rośliny. Jednak do 30 marca na poligonie w Biedrusku, w którego obrębie rezerwat się znajduje, odbywają się ćwiczenia wojska. Na poligonie zaplanowano ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich i pozoracji pola walki. Strzelania i ćwiczenia realizowane będą zasadniczo od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, a strzelania nocne we wtorki, środy i czwartki w godzinach 18:00-24:00 – zapowiadało Centrum Zarządzania Kryzysowego. Strzelania odbywać się będą też w wybrane soboty między 8:00 i 15:00. Pamiętajmy zatem, że w tych dniach ze względu na bezpieczeństwo osób postronnych obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom nieupoważnionym na teren poligonu. W zasadzie więc do Śnieżycowego Jaru można wybrać się jedynie w niedzielę.

Podobne artykuły