Zmarł Czesław Dulko

Zmarł Czesław Dulko

OBORNIKI. Wraz z końcem stycznia odszedł major Czesław Dulko, działacz społeczny, zasłużony oborniczanin, kombatant i wielki patriota. Był działaczem Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, a od 1998 pełnił funkcję prezesa zarządu oddziału.
W latach II wojny światowej walczył w szeregach Wojska Polskiego. Brał udział w walkach na Wale Pomorskim, pod Budzyniem i o Drezno. Uczestniczył w forsowaniu Nysy Łużyckiej.
Kierując Oddziałem Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Obornikach przyczynił się do upowszechniania  w środowisku lokalnym wiedzy o walce i służbie dla kraju w trudnych wojennych latach. Wpływał na integrację członków oddziału ze społecznością lokalną. Przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu inwalidów wojennych, osób represjonowanych i ich rodzin.
Był człowiekiem cieszącym się ogromnym szacunkiem i autorytetem wśród obornickiej społeczności. W uznaniu zasług w 2013 roku nadano mu medal Zasłużony dla Ziemi Obornickiej.

Podobne artykuły