Szansa na spółdzielnię socjalną

RYCZYWÓŁ. Wójt Ryczywołu spotkała się z Barbarą Sadowską w sprawie możliwości utworzenia w gminie spółdzielni socjalnej. Barbara Sadowska jest psychologiem, wiceprzewodniczącą zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, współtwórczynią systemu na rzecz integracji społecznej osób z grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a od 2004 roku tworząca Centra Integracji Społecznej.
Przy współpracy z Barbarą Sadowską udało się wiceburmistrz Rogoźna Renacie Tomaszewskiej utworzyć w swym mieście spółdzielnię socjalną, której działanie można dziś chyba uznać za wzorcowe. Podobna spółdzielnia miała powstać w Obornikach, jednak nie udało się jej utworzyć, a teraz jest szansa na powołanie takiej spółdzielni w Ryczywole.
Wójt Ryczywołu Renata Gembiak-Binkiewicz kładzie ogromny nacisk na wszelkiego rodzaju integrację społeczną, a spółdzielnia socjalna miałaby w Ryczywole wiele zadań i wielu członków, działających wspólnie na rzecz gminy i dla własnego rozwoju, łącznie z poprawą swej sytuacji ekonomicznej.

Podobne artykuły