Szatkowska nadal prezesem

PARKOWO. Jak informują parkowscy strażacy goszczący w swych progach Stowarzyszenie Parkowianka, w minioną sobotę odbyło się walne zebranie Parkowianki. W jego trakcie prezes Ewa Szatkowska podziękowała Ochotniczej Straży Pożarnej w Parkowie za bardzo dobrą współpracę i codzienne współdziałanie. Skutkiem wyborów nadal prezesem Parkowianki będzie podczas kadencji 2018-2022 Ewa Szatkowska.

Podobne artykuły