Ceny wywozu śmieci bez zmian, ale czy na zawsze?

Ceny wywozu śmieci bez zmian, ale czy na zawsze?

GMINA OBORNIKI. Wrocławska firma, która miała wywozić śmieci Obornik ostatecznie nie będzie ich wywoziła, a agencja Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzi kilka śledztw dotyczących ustawiania przetargów w spółkach miejskich na korzyść tej właśnie wrocławskiej firmy. 
W związki z nieprawidłowościami związanymi z ich działalnością, śledczy zatrzymali pięć osób: prezesa miejskiego zakładu usług komunalnych w Kole, byłego prezesa tej spółki, burmistrza Koła, pracownika Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie oraz prezesa i handlowca wspomnianej wrocławskiej firmy. Mowa jest o kwocie sięgającej ponad 2,5 mln zł, a według ustaleń CBA i Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ustawianie przetargów dotyczyło nie tylko Koła i Pruszkowa.
Oborniki ominęły kłopoty, choć jak zapewnił nas wiceburmistrz Piotr Woszczyk, nawet gdyby odwołanie się od wyniku przetargu dla GOAP wrocławska spółka wygrała, to i tak władze Obornik były zdeterminowane nie dopuścić jej do obornickiego rynku, oczywiście metodami prawnymi.
Śmieci wywozić będzie gminna spółka PGKiM Oborniki, a ceny pozostaną bez zmian. Tu jednak Piotr Woszczyk namawia, by się do tych cen tak całkiem nie przyzwyczajać, bo mogą wzrosnąć.
W tym roku ceny wywozu nieczystości, a co za tym idzie opłaty wnoszone przez ich mieszkańców podskoczyły w wielu gminach o 30, 40, 80, a nawet 100%.
Kolejne przetargi w kolejnych gminach kończą się podwyżkami opłat za odbiór odpadów. Podwyżki dla gmin kończą się wzrostem, a mieszkańcy coraz więcej płacą za odbiór odpadów.
Przykładem jest gmina Rogoźno, gdzie opłaty wzrosły i nadal rosnąć będą, bo śmieci wywożone są na składowisko w Kopaszynie, a nie do spalarni. Burmistrz Roman Szuberski wcale nie wyklucza tego, że w razie niekorzystnego scenariusza nie przeniesie gminy do związku GOAP, by ten wzrost cen zahamować, tym bardziej, że eksperci twierdzą, iż może być jeszcze drożej. – Na cenę oferowaną za odbiór odpadów w 2018 r. mają wpływ czynniki, które nie występowały w latach poprzednich. Wśród nich jest wzrost stawek za przyjęcie odpadów do unieszkodliwienia na Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, podyktowany wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r Rozporządzenia Rady Ministrów oraz rozporządzenie Ministra Środowiska, które wprowadziło odbiór odpadów biodegradowalnych oraz rozdzielono odbiór frakcji papieru i plastiku – wyliczył Piotr Woszczyk, a jest w sprawach tych ekspertem, którego szerokiej wiedzy nie można przecenić.
Taki ekspert w gminie to skarb, bo jak można się zorientować czytając komunikaty innych gmin polskich, ich gospodarze często nie wiedzą gdzie się wywozi, co się wywozi i za ile się to wywozi.
Taka niewiedza bardzo słono kosztuje.

Podobne artykuły