Rewitalizacja muzeum już trwa, przebudowa placu niebawem

ROGOŹNO. W Rogoźnie rozpoczęła się długo oczekiwana inwestycja pod nazwą „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego”. Prace w muzeum rozpoczęły się już w styczniu, natomiast obecnie przystąpiliśmy do prac przygotowawczych związanych z wycinką oraz pielęgnacją drzewostanu zlokalizowanego na płycie placu oraz w jego otoczeniu.
Prowadzona obecnie wycinka drzew i krzewów prowadzona jest w oparciu o decyzję starosty obornickiego i dotyczy wycinki tylko części najmłodszych egzemplarzy, posadzonych w miejscach wtórnych. Starodrzew zostanie poddany jedynie pracom polegającym na cięciu pielęgnacyjnym, redukcji koron drzew z posuszu, wycinaniu uszkodzonych i chorych pędów drzew oraz formowaniu koron w celu zachowania pięknego drzewostanu. Działania te mają na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego tej części miasta.
– Prace polegające na rewitalizacji placu rozpoczną się od 1 marca. Wykonawcą ich będzie rogozińska firma BIMEX. Termin zakończenia prac przewidziany jest na dzień 20 września.a bieżąco będziemy informować państwa o postępach prac – mówi i zapewnia burmistrz Renata Tomaszewska.
Remont muzeum i rewitalizacja placu mogą zostać zrealizowane dzięki środkom unijnym z programu Jessica 2. Przedsięwzięcie, które może zostać wsparte Pożyczką Jessica 2, musi wynikać z Programu rewitalizacji i dotyczyć rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej zdegradowanych obszarów miejskich oraz wiejskich, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców, a także ożywienie gospodarcze i społeczne tych obszarów. Jessica 2 ma ten wielki plus, że jest bardzo niskooprocentowana i rozłożona na tak bardzo długi okres spłat, co jest nawet korzystniejsze od pożyczek z dofinansowaniem, gdzie spłata następuje szybko, a oprocentowanie jest wyższe.
Działania inwestycyjne wsparte pożyczką Jessica 2 służyć powinny przede wszystkim rozwiązywaniu zdiagnozowanych na rewitalizowanym obszarze problemów społecznych i powinny być ukierunkowane na osiągnięcie celów programu rewitalizacyjnego. Rewitalizacja placu Karola Marcinkowskiego doskonale wpisuje się w te wytyczne i gmina Rogoźno, dzięki opracowaniu wymaganego programu i licznym zabiegom władz samorządowych otrzymała środki, dzięki którym już niebawem zmaterializuje się marzenie rogoźnian, a plac Karola Marcinkowskiego stanie się wizytówką miasta.

Podobne artykuły