Nowa flaga Ryczywołu z właściwymi proporcjami

RYCZYWÓŁ. Rada gminy Ryczywół ustanowiła 30 kwietnia 2013 roku herb, flagę i pieczęć gminy. Była uroczystość, prezentacja i ogólna radość. Po ostatnich wyborach nowy rząd postanowił zweryfikować gminne herby i flagi. Okazało się, że są w większości niewłaściwe. Heraldycy wzięli się ostro do pracy, gminy zmieniają swe znaki, a wśród nich jest gmina Ryczywół. Piąć lat po poprzednim ustanawianiu herbu, flagi i pieczęci, będzie nowe ich ustanawianie, bo pojawił się problem z proporcjami. Komisja Heraldyczna przy Wojewodzie Wielkopolskim stwierdziła, że w sprawie projektu flagi gminy Ryczywół wkradł się błąd, bo proporcje pasów flagi powinny wynosić 1/4, 2/4, 1/4. Teraz
flaga Ryczywołu będzie wyglądała oto tak: poziomy płat materii o proporcji boków 8:5, umieszczony krótszym bokiem do drzewca, składający się z trzech pionowych pasów (stref) lewego – białego o szerokości 1/4 płata, środkowego czerwonego o szerokości 2/4 płata oraz prawego – białego o szerokości 1/4 płata. Na środku pasa czerwonego umieszczone jest godło gminy Ryczywół. Przy takich proporcjach nikt już fladze ryczywolskiej, za przeproszeniem, nie podskoczy, bo oparta jest o wytyczne heraldyków, uchwałę rady gminy oraz pismo samego wojewody.
Godłem jest nadal znany już wół, bo okazał się prawidłowy. Ów wół będzie też na pieczęci, a wszystko to rada gminy ponownie usankcjonuje odpowiednią uchwałą już na początku marca.

Podobne artykuły