Ścieżka z Obornik do Żernik

GMINA OBORNIKI. Starania radnego Adama Stańki i burmistrza Obornik o budowę drogi pieszo-rowerowej z Obornik do Żernik nabrały realnych kształtów. 5 lutego w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu budowy owej ścieżki. Gmina Oborniki dofinansowuje to przedsięwzięcie kwotą 250 tysięcy złotych, a w ramach przygotowywanej dokumentacji powstanie ścieżka o długości 5,6 km.
Podczas spotkania, w którym uczestniczył burmistrz Tomasz Szrama, omawiano koncepcję przebiegu ścieżki, technologię umocnienia jej nawierzchni, lokalizację zatok autobusowych, sposób odwodnienia drogi itp. Zaakceptowano propozycje projektanta w kwestii wskazanych przez niego szerokości i nawierzchni ścieżki. Zatem ścieżka rowerowa będzie miała szerokość 2 m i nawierzchnię z masy bitumicznej, natomiast w obrębie wsi Łukowo i częściowo Żerniki nawierzchnię z kostki brukowej bezfazowej. Będzie miała charakter ścieżki pieszo-rowerowej o bezpiecznej szerokości 2,5 m.
Całość prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej planuje się zakończyć w drugiej połowie roku. Potem pozostanie wyłonić wykonawcę i budować.

Podobne artykuły