Zła jakość powietrza 
i jest się czego bać

GMINA OBORNIKI. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w powiecie obornickim 9 lutego formalnie ostrzegło o złej jakości powietrza. Przyczyną były pyły zawieszone PM10 i PM2,5.
Tu trzeba wyjaśnić, że owe pyły pochodzą w 94% ze spalania złej jakości paliw, zwłaszcza zanieczyszczonego węgla, mułu i flotów. 2% emituje przemysł a reszta pochodzi z innych źródeł.
Flotokoncentrat (flot) i muł węglowy odzyskuje się z kopalnianego błota i wody. Wody dolewa się też przed sprzedażą tych paliw, bo to podwyższa ich wagę. Muł węglowy, ze względu na bardzo wysoką zawartość drobnego popiołu i wysoką dawkę metali ciężkich jest szczególnie szkodliwy na tle innych paliw węglowych. Oba produkty kupowane się chętnie ze względu na niższą cenę. Choć biorąc pod uwagę ich kolosalny wpływ na smog, koszty społeczne takiego paliwa mogą być bardzo wysokie.  
– Ze względu na bardzo złą jakość powietrza – informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać spędzania czasu na zewnątrz. Pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz (np. bieganie, jazda na rowerze).
Ze względu na dostateczną i średnią jakość powietrza ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko (osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy), które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło.
O negatywnych skutkach anomalii proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 61 29 73 148, 722 323 227, fax. 61 29 73 147).
Alert o smogu PCZK powtórzyło także w sobotę 10 lutego, co dowodzi, iż problem trwa.

Podobne artykuły