Jest współpraca, będzie chodniczek

KOWANÓWKO. Mieszkańcy ulicy Leśnej, a dokładniej części znajdującej się za bramą wjazdowa na teren szpitala i poza jezdnią asfaltową, zwrócili się do sołtys Kowanówka Kariny Wojdanowicz z prośbą o budowę krótkiego chodnika, bo dotarcie do domów przy tak mokrej aurze jak obecna wymaga ogromnego wysiłku i gumiaków.
Pani sołtys skontaktowała się z burmistrzem Tomaszem Szramą, a za jego pośrednictwem też ze starostą Adamem Olejnikiem, bowiem Sanatoryjna jest ulicą powiatową.
Obaj samorządowcy uzgodnili, że koszt proponowanego chodnika wyniesie 15 tysięcy złotych, a pokryją go w równych częściach samorządy gminy i powiatu.
Karina Wojdanowicz już poinformowała o tym mieszkańców domów z krańca Sanatoryjnej, a ci podziękowali za skuteczną interwencję, a samorządowcom dziękować będą, gdy chodniczek powstanie.

Podobne artykuły