Jacek Nowaczyk sołtysem Gorzewa

GORZEWO. Gdy Wioletta Jarosz musiała z powodów osobistych zrezygnować z sołtysowania w Gorzewie Renata Gembiak-Binkiewicz zwołała zebranie wiejskie, które wybrało następcę pani Wioletty. Na Jacka Nowaczyka głosowały 32 osoby, a przeciw było15. W ten sposób został wybrany nowym sołtysem. Jest społecznikiem. W ostatnim czasie pełnił funkcję gospodarza świetlicy wiejskiej, brał udział w wielu akcjach społecznych, działał na rzecz Gorzewa. Teraz będzie go wspierać rada sołecka w osobach: Agnieszka Wieczorek, Kinga Suwiczak, Justyna Kaczmarek, Jordana Olech, Anna Kaczmarek- Gokiert, Michał Nowaczyk i Wioletta Jarosz.
Nowy sołtys nie ma jeszcze sprecyzowanego planu działania. Jednak wśród jego celów jest poprawa funkcjonalności i wyglądu zewnętrznego świetlicy wiejskiej.

Podobne artykuły