Powstaje projekt drogi ekspresowej z Obornik do Ujścia

Powstaje projekt drogi ekspresowej z Obornik do Ujścia

OBORNIKI. Poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisuje umowy na opracowanie projektowe dla odcinka drogi ekspresowej S11 Ujście – Oborniki.
„Opracowanie projektowe”, której jest przedmiotem przetargu, obejmuje Studium Korytarzowe, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcję Programową oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy.
Odcinek Ujście – Oborniki będzie zaczynał się po południowej Piły i poprowadzi na południe do miejscowości leżącej nieopodal Poznani. Jego długość to 49 km. Xadanie zostało powierzone firmie Trakt, która przedstawiła ofertę w wysokości 13,940 mln zł. Przypomnijmy, że wcześniej GDDKiA przeprowadziła postępowanie na opracowanie projektowe dla odcinka Oborniki – Poznań Wszystkie postępowania ogłoszono w październiku 2015 roku.
Poniżej publikujemy fragment wstępnego projektu ślimaka przy obecnym wiadukcie w Ocieszynie, gdzie S11 będzie krzyżowała się z drogą do miasta.

Podobne artykuły