Memoriał Ciszaka

Memoriał Ciszaka

OBJEZIERZE. W objezierskiej sali Obornickiego Centrum Sportu odbył się doroczny memoriał piłki halowej poświęcony pamięci Ryszarda Ciszaka.
Wzięło w nim udział pięć zespołów. Po kilku meczach zwycięzcami okazali się grający bardzo ambitnie młodzi piłkarze z Budzynia. II miejsce zdobył team z Orkanu Objezierze. Miejsce trzecie przypadło w udziale pierwszemu zespołowi Sparty Oborniki. Kolejne miejsca zajęły drużyny Sparta Oborniki II i Orkan Objezierze II.
Małżonka zmarłego Ryszarda Ciszaka – Zyta Ciszak wręczyła wszystkim medale pamiątkowe, słodycze i złożyła im serdeczne gratulacje.

Podobne artykuły