Trudniejszy dojazd do Franciszka

OBORNIKI. Mieszkańcy i osoby związane z ochronką Franciszek wnieśli o utwardzenie ulicy Pułaskiego. Gmina wykonała już projekt. Starała się o środki na ten cel z krajowego funduszu budowy dróg.
Na razie dofinansowania nie ma, a dojazd do Franciszka jest od Sikorskiego. Przebudowę odłożono na czas po roku 2018, możliwy w nowej perspektywie finansowej.

Podobne artykuły