Pogodna musi poczekać, a las to las

DĄBRÓWKA LEŚNA. Stanisław Kania to sołtys, który wie jak zadbać o mieszkańców swojej wsi. Po uzyskaniu dla Dąbrówki Leśnej przebudowy dwóch ulic, już rozpoczął starania o trzecią.
– Ogrodowa i Nowa zostaną utwardzone i oświetlone wraz z chodnikami, więc czas na przebudowę ulicy Pogodnej i to też wraz z oświetleniem – powiedział pan Stanisław podczas posiedzenia komisji gospodarki terenowej, do której należy opiniowanie przyszłych inwestycji drogowych.
Sołtys Dąbrówki chce też utwardzenia fragmentu lasu znajdującego się w Dąbrówce, bo jak wyjaśnił, ciężarówki jeżdżąc nowymi ulicami zniszczą je szybko wraz z chodnikami, więc jeżeli by utwardzić biegnącą przez las dróżkę, mogłyby jeździć tamtędy pomiędzy Pogodną i Nową pojazdy ciężarowe i dostawcze, nie naruszając nowych ulic.
Od członków komisji uzyskał zapewnienie, że utwardzenie ulicy Pogodnej nastąpi nie wcześniej niż w nowej perspektywie finansowej, gdy zostaną zrealizowane inwestycje rozpoczęte i zaplanowane wcześniej. Co do drogi przez las musi wypowiedzieć się o tym pomyśle fachowiec drogowiec.
Takim fachowcem jest w gminie Przemysław Mączyński, który orzekł. – Nie ma formalnie możliwości budowania drogi w lesie, nawet gminnym. Las to las i obowiązują w nim określone prawa.
Trzeba by wyznaczyć odpowiednią działkę, a następnie wystąpić o jej odlesienie, bo tak nazywa się procedura zamiany lasu w działkę pod budowę drogi. Taka procedura jest długa i uciążliwa, choć możliwa do wykonania, jeżeli jest taka konieczność. Nie ma powodu obawiać się o nowe ulice i chodniki, bo nie będą mogły z nich korzystać samochody ciężarowe. Ich nośność jest określona i niska, a niszczenie drogi publicznej jest przestępstwem.

Podobne artykuły