Zaproszenie na spotkanie

OBORNIKI. 1 lutego o godzinie 10 w sali konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki przy ul. Czarnkowskiej 84 odbędzie się spotkanie z rolnikami z powiatu obornickiego zatytułowane „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”, a organizowane pod patronatem wojewody wielkopolskiego.
Celem spotkania jest przybliżenie wiedzy na sprawy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji.
Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.: planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020; modernizacja gospodarstw rolnych oraz premia dla młodych rolników; premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, restrukturyzacja małych gospodarstw; priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2018; zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników; działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS; zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w 2018 roku; a ponadto: aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła, jako nowego zagrożenia dla Polski, rolniczy handel detaliczny, bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla Rolnictwa.

Podobne artykuły