Ludomy mają już przychodnię i wszyscy zyskują

Ludomy mają już przychodnię i wszyscy zyskują

LUDOMY. Pod koniec grudnia została formalnie zakończona inwestycja dotycząca ludomskiego ośrodka zdrowia wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej oraz miejscami postojowymi. W ramach tej budowy została przygotowana kompleksowa dokumentacja projektowa. Roboty budowlane obejmowały cały zakres od fundamentowania po wykończenie i wyposażenie ogólne. Wykonano kompleksowe zagospodarowanie terenu w obrębie projektowanego budynku. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo Wojciecha i Renaty Kucińskich. Całkowita wartość inwestycji pochłonęła kwotę 718.197 zł.
Ogłoszony już został przetarg na dzierżawę tej nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie w nim działalności medycznej. Droga do lekarzy mieszkańcom Ludom, Dąbrówki Ludomskiej oraz Lipy zdecydowanie się skróci, a pieniądze z wynajmu pomieszczeń zaczną wpływać do gminnej kasy, redukując poniesione na inwestycję koszty.

Podobne artykuły