Planowana kopalnia problemem Ryczywołu

GMINY POŁAJEWO, RYCZYWÓŁ. Gminni radni Ryczywołu apelowali jednogłośnie przeciwko wydobyciu piasków ze złoża Igżyna, położonego na terenach leżących w kierunku na Połajewice. Przyłączyli się w ten sposób do apelu radnych z sąsiedniej gminy Połajewo. Kopalnia ma być podobna do tej planowanej w Jaraczu. Kopalina ma być wywożona codziennie 76, 30-tonowymi ciężarówkami, czego lokalne drogi z pewnością nie wytrzymają. Kopalnia zdaniem radnych, zniszczy nie tylko polne drogi gruntowe, ale i nie pozostanie bez niszczycielskiego wpływu na środowisko naturalne.

Podobne artykuły