Ludzki gest wobec osób niesamodzielnych

OBORNIKI. Na terenie ziemi obornickiej działa od wielu lat Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki Gest” . W partnerstwie z Project Hub sp. z o.o. oraz gminą Oborniki realizuje ona projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pn. „Ludzki gest – wsparcie osób niesamodzielnych w Gminach Oborniki, Wągrowiec, Ryczywół”.
Projekt realizowany jest od 3 stycznia 2018 i realizowany będzie do 31 października 2019 na terenie gmin: Oborniki, Wągrowiec (gmina miejska i wiejska) i Ryczywół, a jego wartość to aż 2 079 792 zł, w tym wkład z funduszy europejskich w kwocie 1 975 802 zł.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 175 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych, w tym 105 kobiet, zamieszkałych w wymienionych wyżej gminach. Ma on służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób, wynikających z ich niesamodzielności oraz zwiększeniu wiedzy i umiejętności u 100 opiekunów z zakresu opieki nad podopiecznymi.
Usługi opiekuńcze świadczone będą w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych i obejmą opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów itp. oraz inne usługi w zależności od potrzeb. W przypadku 30 podopiecznych będzie to pomoc specjalistyczna dostosowana do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, a obejmować będą m.in. wsparcie rehabilitacyjne, psychologiczne oraz specjalistyczne pielęgniarskie.
100 opiekunów pozna podczas szkoleń metody pielęgnacyjne, sposoby aktywizowania podopiecznych, metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci. Prócz szkoleń mogą liczyć na wsparcie psychologa, poradnictwo prawne czy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.
Projekt przewiduje też utworzenie dla czterech osób na terenie gminy Oborniki mieszkania wspomaganego i wspieranego. Pobyt w nim będzie stały lub okresowy. Możliwe również jest stworzenie w mieszkaniu miejsc krótkookresowego pobytu. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które są samotne lub pozbawione wsparcia rodziny. a przy tym ograniczone w samodzielności bez wsparcia ze strony najbliższych.
Projekt w którym bierze udział Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki Gest” jest wart wszelkich pochwał, bowiem skierowany jest do osób najsłabszych, które bez ludzkiego gestu pomocy same by sobie nie poradziły.

Podobne artykuły