Zadłużenie gmin maleje

POWIAT OBORNICKI. Wszystkie gminy powiatu obornickiego mają już uchwalone budżety na rok 2018. Wszystkie też gminy mają mniejsze lub większe zadłużenie. Tak jest w całym kraju, a łączne zadłużenie wszystkich gmin w Polsce wynosi 54 mld 617 mln zł.
Choć kwota ta robi duże wrażenie, statystyki wskazują, że przyrost zadłużenia gmin hamuje. Między latami 2006 i 2014 długi wzrosły niemal trzykrotnie do prawie 59 mld zł. Przez ostatnie trzy lata malały. Na koniec 2016 roku wynosiły 56,68 mld zł. Średnie zadłużenie mieszkańca w skali wszystkich gmin w całym kraju to 882 zł. W gminie Oborniki jest to kwota około 280 złotych, w Ryczywole 140, a w gminie Rogoźnio tak pomiędzy tymi dwoma kwotami. Wynika z tego, że wszystkie gminy powiatu obornickiego mają zdecydowanie niskie zadłużenie, co stwarza im ogromny potencjał do dalszego rozwoju.

Podobne artykuły