Smutny koniec kariery Małgorzaty K.

OBORNIKI. W piątek 5 stycznia burmistrz Tomasz Szrama wypowiedział pracę byłej dyrektor przedszkola Bajeczka Małgorzacie K.
Nie używamy nazwiska byłej dyrektorki, bowiem ciąży na niej podejrzenie niewłaściwego gospodarowania środkami pieniężnymi podległej jej placówki, co mogło doprowadzić do strat liczonych w dziesiątkach tysięcy złotych.
Małgorzata K., przyjęła bezwarunkowo wypowiedzenie, kończąc tym ponad roczną historię trwania w nadziei, iż sprawa się jakoś rozejdzie. Wykorzystała w tym czasie cały zasób „chorobowego” oraz wszelkie możliwe urlopy.
Dla władz gminy optymalnym byłoby postawienie przez organy ścigania Małgorzacie K. formalnego zarzutu.
Niestety, „organom” rok nie wystarczył do „podliczenia” byłej dyrektor. Burmistrz Tomasz Szrama obiecał jej następczyni oraz personelowi przedszkola, że byłej dyrektor do pracy nie wróci, co mogłoby wpłynąć na stabilność pracy przedszkola. Słowa dotrzymał i byłą dyrektor zwolnił, a ta zwolnienie przyjęła w zamian za szybką wypłatę należnej jej odprawy.
Tak zakończyła się w dość ponurym nastroju kariera dyrektorska Małgorzaty K.

Podobne artykuły