Podsumowania w OSP

ROGOŹNO. Naczelnik OSP Rogoźno – Sebastian Rabsch sporządził zestawienie akcji, w których brali udział rogozińscy strażacy. Ich ofiarność jest imponująca i warta szacunku, bowiem wyjeżdżali do akcji aż 298, i co trzeba podkreślić, całkiem bezinteresownie.
Jeżeli jeszcze niedawno strażaków kojarzono z pożarami, dziś proporcje zmieniły się diametralnie.
Do pożarów wyjechali „jedynie” 47 razy, aż 246 raz do innych zagrożeń: 30 razy do wypadków drogowych i kolizji, 76 razy wypompowywali wodę, 45 razy usuwanie skutki silnych wiatrów. Pięciokrotnie druhowie wyjeżdżali do fałszywych alarmów, tracąc czas i energię.
Trzeba wiedzieć, że w rogozińskiej OSP jest jedynie 27 strażaków uprawnionych do wyjazdów na akcje ratownicze. Powodem największej ilości tych akcji była potrzeba usuwania skutków anomalii pogodowych, bo aż 111 razy, a w takich przypadkach niewiele można poprawić.
Wśród zdarzeń drogowych najwięcej miało miejsce na drodze wojewódzkiej nr 241 na odcinku Rogoźno-Wągrowiec i na drodze krajowej nr 11, odpowiednio 10 i 9.
Wśród tych zdarzeń były też te ze skutkiem śmiertelnym.
Sebastian Rabsch nie kryje satysfakcji z faktu, że zmniejszyła się ilość pożarów w okresie wiosenno-letnim na terenach leśnych i rolnych. Tu jednak powodem może być nie tylko wzrost świadomości przeciwpożarowej, ale i wyjątkowo mokre lato.
Naczelnik Sebastian Rabsch – dziękuję wszystkim druhnom i druhom za zaangażowanie, poświęcenie swojego cennego czasu, niejednokrotnie kosztem własnej rodziny, aby nieść pomoc potrzebującym i zwiększać morale OSP Rogoźno poprzez wspieranie wielu społecznych inicjatyw na terenie miasta i gminy Rogoźno. 
Jest też wdzięczny władzom samorządowym gminy Rogoźno za środki finansowe na utrzymanie gotowości bojowej, wsparcie i pomoc, a komendzie powiatowej PSP w Obornikach, jednostkom OSP z terenu gminy Rogoźno i powiatu obornickiego, jak i policji w Rogoźnie za dotychczasową współpracę podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i różnego rodzaju wspólnych szkoleń i ćwiczeń, sponsorom, dzięki którym wzrasta skuteczność bojowa jednostki, a członkom MDP za pomoc, zaś mieszkańcom ziemi rogozińskiej za zrozumienie i wsparcie oraz wszystkim ludziom dobrej woli przyczyniającym się do rozwoju jednostki OSP Rogoźno i w głównej mierze rodzinom strażaków za zrozumienie i wytrwałość.

Podobne artykuły