Olimpiada zdrowego stylu życia

OBORNIKI. W sali sesyjnej starostwa powiatowego odbyły się eliminacje rejonowe XXVI Olimpiady „Promocji Zdrowego Stylu Życia”, w której wzięło udział 21 uczniów reprezentujących siedem szkół, w tym pięć podstawowych i dwie ponadpodstawowe.
Celem olimpiady było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej poprzez pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony i doskonalenia zdrowia, kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych oraz inicjowanie i realizowanie poprzez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.
W grupie szkół ponadpodstawowych zwycięzcami Olimpiady zostali: Aneta Szafran – I miejsce, z Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie; Malwina Kaźmierczak – II miejsce, z Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie; Malwina Firlej – III miejsce, z Zespołu Szkół w Objezierzu.
W grupie szkół podstawowych: Filip Roguszka – I miejsce, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach; Wojciech Kazimierski – II miejsce, z Zespołu Szkół w Objezierzu; Martyna Pyssa – III miejsce, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach.
Zdobywcy pierwszych miejsc – Aneta Szafran i Filip Roguszka będą reprezentowali powiat obornicki w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w marcu 2018 r. w Poznaniu.
Nagrody dla zwycięzców ufundował zarząd powiatu obornickiego, a wręczył je wicestarosta Andrzej Okpisz.

Podobne artykuły