Wyróżnienie Obornickiej Parafiady

Wyróżnienie Obornickiej Parafiady

OBORNIKI. Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie wyróżniło V Regionalną Parafiadę Dekanatu Obornickiego zorganizowaną przez Uczniowsko – Parafialny Klub Sportowy. Parafiada obornicka zajęła III miejsce w konkursie na „Najlepszego Organizatora Parafiady Regionalnej w 2017 r.”, co jest bezsprzeczne powodem do dumy, tym bardziej, że oceniane były wszystkie parafiady w kraju i poza granicami.
Nie uzyskuje się takiego rezultatu bez ogromnego wysiłku i doskonałej współpracy. Beneficjentami wyróżnienia są: ksiądz kanonik Józef Kamzol, burmistrz Tomasz Szrama wraz zastępcą Piotrem Woszczykiem, Krzysztof Hetmański, Katarzyna Adamska i Krzysztof Sroka z obornickiego magistratu, starosta Adam Olejnik z zastępca Andrzejem Okpiszem, dyrektor SP 2 Aldona Święcichowska a wraz z nią: Grażyna Adamczewska i Szkolne Koło Caritas, dyrektor OCS Jacek Okpisz, Centrum Rekreacji Oborniki i Tomasz Augustyn, Obornicki Ośrodek Kultury wraz z dyrektorem Adamem Krasickim, dyrektor LO Agnieszka Katarzyna Balcerowiak i Szkolny Wolontariat LO, Szkoła Prywatna przy LO z Patrycją Brodzińską i Ireną Najdek, dyrektor Gimnazjum nr 1 Iwona Ostrowska, Krzysztof Warguła i Obornicka Orkiestra Dęta, Tadeusz Ratajczak, Stanisław Hyżyk, Sebastian Budyła, Andrzej Maćkowiak, Jarosław Stachowiak, Ryszard Szymkowski, Akcja Katolicka przy Parafii św. Józefa, straż miejska z komendantem Jackiem Klawiterem, policja, straż pożarna. Firmy: Carpe Diem, Genar, Bahama i Netto. Nie można też pominąć komitetu organizacyjnego Parafiad w składzie: ks. Rafał Banaszak, Ewa Świtała – koordynator i odpowiedzialna za kategorię świątynia, Andrzej Mysiak – koordynator, Alina Dyżlą – sędzia główny i odpowiedzialna za kategorię stadion, Magdalena Ruks – odpowiedzialna za kategorię teatr, Elżbieta Sowińska, a ponadto: ks. Piotr Kowalewski, Iwona Zielińska, Anna Mułek, Ewa Rojna, Janusz Wolniewicz oraz Caritas – Nazaretanki, Agnieszka Wojtkowiak i Aleksandra Pawlicka.

Podobne artykuły