Rocznica Powstania: śmierć wrogom ojczyzny

Rocznica Powstania: śmierć wrogom ojczyzny

OBORNIKI. 4 stycznia na cmentarzu parafialnym w zorganizowano Apel Pamięci z okazji 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Uroczysty Apel w rocznicę oswobodzenia miasta Oborniki spod niemieckiej okupacji zorganizowali harcerze z Hufca ZHP im. Jana Miękusa. W uroczystościach wzięli udział m.in. burmistrz Tomasz Szrama, radni Henryk Brodniewicz i Ariel Mańczak, starosta Adam Olejnik i wicestarosta Andrzej Okpisz. Hołd oddali także m.in.: Oborniccy Fanatycy, przedstawiciele SP 3, SP 4, Liceum Ogólnokształcącego, policji, straży pożarnej i LGD. Grupa uczestników trzymała tranparant z napisem: za okupację, za zdrady, za blizny – śmierć wrogom ojczyzny.

Podobne artykuły