Małgorzata Cyranek formalnie dyrektorem

PARKOWO. Małgorzata Cyranek, która zastąpiła w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie Marię Cisowską 2 stycznia została formalnie powołana na stanowisko dyrektora szkoły. Akt powołania wręczyła jej wiceburmistrz, a jednocześnie pełnomocnik do spraw oświaty Renata Tomaszewska. Radny z Parkowa Adam Nadolny oraz wicedyrektor Danuta Talar-Soloch jako pierwsi pospieszyli z gratulacjami. Uczniowie powitali panią dyrektor bukietem kwiatów, burzą entuzjastycznych oklasków oraz … liczydłem, symbolem matematyka.
Małgorzata Cyranek jest oborniczanką i do końca minionego roku pracowała w Liceum Ogólnokształcącym w Obornikach, gdzie nauczała matematyki. Przez ostatni miesiąc pracowała też na cząstkowym etacie w szkole w Parkowie i jak twierdzi, już zdążyła ją pokochać. W swoim wystąpieniu zapowiedziała zmiany zgodne z jej nową wizją szkoły Nowej dyrektor należą się życzenia oraz spokoju i czasu na wdrożenia zaplanowanych zmian.

Podobne artykuły