Dofinansowania Ocieszyna i Obornik

OBORNIKI. Burmistrz Tomasz Szrama podpisał w urzędzie marszałkowskim dwie ważne dla gminy umowy.
Pierwsza dotyczyła budowy bardzo oczekiwanej świetlicy w Ocieszynie. Powstanie ona w ramach projektu wspierania rozwoju obszarów wiejskich. Wartość dofinansowania wyniesie 477 181 zł. Koniec inwestycji zaplanowany został na drugą połowę 2018 roku. W ramach tej umowy powstanie wielofunkcyjna sala z pomieszczeniem do rozdziału posiłków, pomieszczeniem magazynowym i sanitariatami. Budynek będzie spełniać warunki nieskrępowanej dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Jak powiedział Tomasz Szrama: Sala będzie pełniła funkcję rekreacyjną, zaspokoi potrzeby kulturalne, dydaktyczne i społeczne mieszkańców Ocieszyna, umożliwi poprawę jakości życia, stworzy przestrzeń dla rozwoju kapitału społecznego.
Druga umowa dotyczy budowy infrastruktury rekreacyjnej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ścieżki spacerowej i miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Jaworowej i Topolowej w Obornikach. Kwota dofinansowania w tym przypadku wyniesie 195 662 zł. Termin realizacji inwestycji został zaplanowany również na drugą połowę 2018 roku.

Podobne artykuły