Ponad milion wsparcia na przebudowę obornickich ulic

OBORNIKI. Długie starania burmistrza Obornik o dofinansowanie przebudowy ulic Przylesie, Wybudowanie i Bielawskiej zostały uwieńczone sukcesem. Projekt o nazwie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i wzrost spójności komunikacyjnej” w pierwszej swej wersji nie przeszedł pozytywnej weryfikacji, bo zdaniem oceniających i w wielkim uproszczeniu, był projektem zbyt miejskim.
Tomasz Szrama zdołał dowieść, że choć opisane w nim ulice znajdują się faktycznie w mieście, tworząc jednocześnie system dróg łączący drogę powiatową z drogą wojewódzka, z pominięciem centrum miasta i największego w mieście osiedla.
Tym razem sukces był pełen. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.004.604 zł, za które przebudowane zostaną ulice: Przylesie, Wybudowanie i Bielawska o łącznej długości 1846 metrów. Cała wartość inwestycji wynosi 2.774.588 zł., a ta zostanie zrealizowana jeszcze w roku 2018. 
Przebudowane drogi, wzbogacone o wygodne przejazdy dla rowerzystów i oznakowane przejścia dla pieszych, poprawią infrastrukturę drogową Obornik, łącząc rodzajem obwodnicy tranzytowej drogi – powiatową nr 1847 z wojewódzką nr 178.

Podobne artykuły