Piknik ekologiczny

Piknik ekologiczny

OBORNIKI. Uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 4 uczestniczyli w kampanii informacyjnej „Segregacja – Transformacja” dotyczącej zasad postępowania z odpadami.
Działania uczniów zostały podzielone na dwie grupy: wewnętrzne i zewnętrzne. Do działań wewnętrznych należało przeprowadzenie dwóch lekcji wychowawczych (z wykorzystaniem materiałów od GOAP), których celem było poszerzenie wiadomości na temat segregacji odpadów oraz recyklingu.
Z kolei do zadań zewnętrznych należało wyjście do społeczności lokalnej na sąsiadujące ze szkołą osiedle, w celu rozdania ulotek oraz informowania o akcji. Kolejnym działaniem było przedstawienie drugiej prezentacji na holu szkoły rodzicom, którzy uczestniczyli w zebraniach śródokresowych. Również przed zebraniami uczniowie rozdawali rodzicom ulotki, którzy bardzo zainteresowali się akcją.
Podsumowaniem działań uczniów był udział 4 grudnia w Pikniku Ekologicznym w Poznaniu, podczas którego na uroczystej gali zostało przyznane uczniom pierwsze miejsce za zaangażowanie i propagowanie kampanii. Oprócz nagrody rzeczowej uczniowie uczestniczyli w warsztatach z krakowską grupą Recycling Band, która pokazała uczniom jak wykonać instrumenty muzyczne z odpadów selektywnych.

Podobne artykuły