Budżet Obornik uchwalony. Radna Rydzewska przeciw.

OBORNIKI. W ostatni dzień pracy minionego roku zebrała się rada miejska, by uchwalić budżet Obornik na rok 2018. Wyniesie on 155 462 872 złote, co jest kolejnym historycznym rekordem wysokości.
W tej kwocie znajdują się dochody bieżące w kwocie 133 413 852, dochody własne w kwocie 22 049 020 w tym wszelkiego rodzaju dotacje.
Wydatki gminne zapanowano na kwotę 156 621 064 złote, w tym niemal 30 mln pochłoną inwestycje. Deficyt w wysokości 1 158 192 złote zostanie sfinansowany poprzez pożyczki i kredyty.
W budżecie wyodrębniono też rezerwę budżetową w kwocie niemal półtora miliona złotych.
Ponad 24 mln Oborniki dostają na realizację programu 500+. Do pływalni gmina dopłaca ponad 600 tys. złotych. O 200 tys. więcej do biblioteki publicznej, podobnie kosztuje budżet sołecki.
Radni nie mieli wątpliwości co do konstrukcji budżetu, bowiem uwzględniono w nim niemal wszystkie ich wnioski i propozycje.
Jedynie radna i była burmistrz Anna Rydzewska głosowała przeciw budżetowi, bo jak sama powiedziała: Nie ma w nim środków na przebudowę Żernickiej, więc głosując za, nie byłabym w porządku wobec moich wyborców z tej ulicy.
Tomasz Szrama podziękował radnym za poparcie budżetu, dodając, że nie miał tu żadnych wątpliwości – bo budżet ten ustalaliśmy wspólnie.

Podobne artykuły