Ostatnia sesja roku minionego

OBORNIKI. Gościem radnych podczas ostatniej sesji roku minionego był poseł ziemi obornickiej Krzysztof Paszyk. Przypomniał o wydarzeniach mijającego roku, w tym o swej pomocy w pozyskiwaniu dla gminy środków zewnętrznych na rozbudowę przedszkola Bajeczka, targowiska miejskiego i innych nie mniej istotnych obiektów. Przypomniał też o inicjatywach poselskich, poprawiających bezpieczeństwo na drogach, tak jak w Chrustowie na łuku drogi, czy w Dąbrówce Leśnej. Zauważył, że wyłączenie świateł przy Szymańskiego róg Czarnkowskiej poprawiło tam płynność przejazdu. Podsumowanie minionego roku było dość krótkie, więcej powiedział o staraniach posła na rzecz gminy burmistrz Tomasz Szrama.
Przypomniał szereg inicjatyw z udziałem i wparciem posła, jak na przykład ścieżka rowerowa, o którą wnioskował radny Adam Stańko, a która jest w końcowej fazie projektowania.
Na wniosek Marka Lemańskiego radni uczcili powstaniem i chwilą ciszy 99 rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. Został uchwalony budżet na rok 2018, o czym więcej piszemy w innym miejscu, oraz programy rozwiązywania problemów alkoholowych i walki z narkomania oraz plany pracy komisji problemowych. Nie obyło się bez dyskusji o drogach powiatowych, choć zwyczajowo bez obecności przedstawiciela zarządu powiatu. Na koniec złożono sobie życzenia, a burmistrz Tomasz Szrama obdarował wszystkich kalendarzami, w które mogli już zacząć wpisywać kolejne terminy spotkań.

Podobne artykuły