Jednak wypowiedzenie

OBORNIKI. Niedawno informowaliśmy o próbie powrotu do pracy po urlopie na poratowanie zdrowia dyrektorki przedszkola nr 1 w Obornikach, która stanęła wobec zarzutu niegospodarności i złego zarządzania finansami powierzonej jej placówki.
Jak udało się nam dowiedzieć, burmistrz Obornik poinformował już wojewódzkiego kuratora oświaty o zamiarze zwolnienia Małgorzaty K.
Jeżeli była dyrektor wystąpi o świadczenie emerytalne, nie będzie stawiał jej przeszkód. Jeżeli nie, pierwszego dnia po zakończeniu „chorobowego” burmistrz wypowie jej pracę. – W razie odwołania, gminne władze oświatowe będą się też odwoływać, a instytucji, do których owe odwołania można słać jest wiele – usłyszeliśmy w murach magistratu. W tej sytuacji obawy o powrót niechcianej dyrektorki do pracy są płonne i panie przedszkolanki mogą pracować w całkowitym spokoju.

Podobne artykuły