W Dąbrówce będzie bezpieczniej

W Dąbrówce będzie bezpieczniej

DĄBRÓWKA LEŚNA. Droga biegnąca przez Dąbrówkę Leśną do bezpiecznych nie należy, a na naszych łamach co pewien czas pojawiały się i nadal pojawiają doniesienia o zdarzeniach drogowych będących skutkiem nadmiernej prędkości, złej widoczności czy braku wystarczających zabezpieczeń. Jednym z nich był do niedawna brak widoczności na łuku drogi dla wyjeżdżających z ulicy św. Huberta. Mieszkańcy prosili o nie zarządcę drogi równie często jak o przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Wspierał ich w tym sołtys Stanisław Kania, radny Artur Wróblewski oraz poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk. Ten ostatni doprowadził do spotkania radnego i sołtysa z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Pawłem Katarzyńskim, podczas którego doszło do ustaleń szczegółów inwestycji.
Ustalono, że koniecznym będzie zamontowanie u wylotu ulicy św. Huberta specjalnego lustra poprawiającego widoczność oraz sygnalizacji świetlnej, wzbudzanej radarowym pomiarem prędkości. Wyznaczono na to czas do końca listopada i słowa faktami się stały.
Lustro i światła już zamontowano i to bez żądnych poślizgów czasowych. Mieszkańcy Dąbrówki są radzi, bo poczuli się bezpieczniejsi. Tymczasem to wciąż nie koniec inwestycji drogowych w Dąbrówce Leśnej. Dyrektor Paweł Katarzyński zapowiedział już budowę wydzielonego pasa drogi dla lewoskrętów, ułatwiających jadę kierowcom jadącym od Obornik w stronę Ludom, w ulice Ogrodową i Główną. Poseł Krzysztof Paszyk wraz z radnym Arturem Wróblewskim i sołtysem Stanisławem Kanią wyrazili nadzieję, że zapowiadane inwestycje zostaną sprawnie zrealizowane.

Podobne artykuły