Droga w gminie, wykonana przez starostę, a oświetlić ma ją wojewoda?

KOWANÓWKO. Droga rowerowa z Obornik do Kowanówka powstała 13 lat temu, jako jedna z pierwszych w całym powiecie. Wybudowano ją staraniem ówczesnego wicestarosty Kazimierza Zielińskiego. Droga cieszy mieszkańców Kowanówka, bo przy obecnym ruchu pojazdów trudno sobie wyobrazić jazdę rowerem do Obornik. Najgorzej jest po zmierzchu, mówią mieszkańcy Kowanówka, bo owszem droga rowerowa jest, ale panujące na niej ciemności utrudniają jazdę rowerem, a wędrówka pieszo jest jeszcze trudniejsza. Zwrócili się do władz Obornik z prośbą o wybudowanie tam oświetlenia. Burmistrz zwrócił się do radnych z komisji terenowej i bezpieczeństwa z prośbą o opinię. Radni zaproponowali skierowanie wniosku do zarządcy drogi krajowej, wzdłuż której biegnie droga rowerowa, by on ją oświetlił i to na całym odcinku od Obornik do Rożnowa.
W takich właśnie momentach widać problem związany z wieloma zarządcami dróg, bo ścieżka biegnie przez gminę, budowało ją starostwo powiatowe, a zarządza drogą wojewoda, przy czym każdy z tych podmiotów ma odrębny budżet i odrębną strategię.

Podobne artykuły