III miejsce chóru Pro Musica

III miejsce chóru Pro Musica

OBORNIKI. Chór „Pro Musica” im. Józefa Czypka z Obornik zajął III miejsce na XX Łódzkim Festiwalu Chóralnym CANTIO LODZIENSIS w Łodzi. Jest to dla nas amatorów, wielka radość i satysfakcja, ale stanowi również wyzwanie, do dalszej wytężonej pracy. Do udziału w festiwalu zakwalifikowano 24 chóry z 50 zgłoszonych z całej Polski.
Chóry oceniało Jury składające się z czterech bardzo wymagających profesorów. Oceniano dobór repertuaru, poziom artystyczny, emisję głosu, walory brzmieniowe, interpretacje i stylowość wykonania. Celem festiwalu była prezentacja dorobku artystycznego chórów, popularyzacja wartościowej literatury chóralnej oraz konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pomiędzy chórami.
Pro Musica to chór amatorski – miłośników śpiewu chóralnego, wykonujący głównie utwory a’capella. Chórzyści przygotowywani przez Kierownika Artystycznego i Dyrygenta Renatę Wrzeszcz, doświadczają wspaniałych przeżyć podczas wspólnego koncertowania.

Podobne artykuły