Dofinansowanie świetlicy w Lipie

LIPA. Staraniem Barbary Boch, radnej z Lipy oraz towarzyszących jej osób, o przebudowę świetlicy wiejskiej zdają się osiągnąć cel. Wójt Renata Gembiak-Binkiewicz podpisała właśnie umowę pomiędzy gminą Ryczywół a Województwem Wielkopolskim na „Przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Lipie”. Dofinansowanie w kwocie 329 140 zł udało się uzyskać za pośrednictwem LGD Kraina Trzech Rzek. Całkowita wartość zadania, to kwota 643 700 złotych, w części pokryta z budżetu gminy. Za te pieniądze nastąpi rozbudowa świetlicy o toalety damskie, męskie oraz dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia związanego z przygotowaniem posiłków, pomieszczenia porządkowego oraz przebudowa wiatrołapu z szatnią i pomieszczeniem gospodarczym. Łączna powierzchnia, na której odbywać się będą prace, to ok. 250 m2.
Jest entuzjazm, są pieniądze, prace mogą odbywać się bez względu na pogodę, zatem potrzeba jedynie czasu, by wiejska świetlica przeszła metamorfozę, a pani Barbara mogła zakomunikować swoim wyborcom: Powierzone mi zadanie zostało wykonane.

Podobne artykuły