Promocja książki o Radzimiu

Promocja książki o Radzimiu

OBORNIKI. W piątek w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy odbyła się promocja książki „Radzim. Gród i wieś nad Wartą”.
Zaprezentowano nową publikację Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, wydaną z pomocą finansową gmin Oborniki i Murowana Goślina. W bogato ilustrowanej pracy naukowej liczącej ponad 500 stron, opisano dzieje Radzimia położonego nad Wartą w odległości około 25 km od centrum Poznania w kierunku północnym. Grodzisko na Ostrowie Radzimskim (gm. Murowana Goślina) i ślady zabudowy mieszkalno-gospodarczej po dawnej wsi na lewym brzegu Warty (gm. Oborniki), to dziś jedyne widoczne w terenie świadectwa dawnej świetności Radzimia.
Wydarzenie to było okazją do spotkania autorów książki z innymi badaczami dziejów Wielkopolski, przedstawicielami władz powiatowych i gminnych, nauczycielami miejscowych szkół i miłośnikami historii.
Publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem, za dowód tego można uznać pełną salę uczestników oraz dużą liczbę sprzedanych egzemplarzy publikacji.

Podobne artykuły