Kto zasiada w młodzieżowej radzie miejskiej

OBORNIKI. Młodzieżowa Rada Miejska jest ciałem doradczym burmistrza Obornik, powołana przez burmistrza Obornik i współpracująca ściśle z burmistrzem Obornik.
Rada ma swoją kadencję, jednak niezwiązaną z ogólnopolskimi wyborami samorządowymi, lecz z rokiem szklonym. Gdy radni kończą cykl pobierania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i średnich, tracą prawo do zasiadania w radzie i wybiera się ich następców. Tak właśnie było w miniony wtorek 14 listopada. Tego dnia obyła się pierwsza sesja IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Wyborcami była młodzież szkolna, która zaproponowała swych przedstawicieli, a następnie poprzez wybory wyłoniła tych, którzy otrzymali najwięcej głosów.
Wybory zaczynającej się właśnie kadencji wskazały na następujących radnych: Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach – Tomasz Scheiding, Andrzej Bączkowski i Natalia Słuszczak; Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, Prywatne Gimnazjum i Prywatna Szkoła Podstawowa – Franciszek Goźdź, Klaudia Nowak i Mateusz Węglewski; Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu – Laura Cichacka i Hubert Kempiński; Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF w Obornikach – Natalia Wiercińska, Dominika Leśniewska i Natalia Bydałek; Szkoła Podstawowa nr 2 – Bartosz Barszcz, Patryk Orłowski i Dorian Zachciał; Szkoła Podstawowa nr 3 –  Wiktoria Barszczak; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie – Dawid Perski; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie – Mikołaj Migaszewski; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie – Julita Bednasz; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrustowie – Gabriela Rychlewska; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu – Karolina Tecław; Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku – Mateusz Frąckowiak.
Młodzi radni złożyli ślubowanie. Następnie odebrali z rąk burmistrza Tomasza Szramy legitymacje. Podczas spotkania wybrano również prezydium w składzie: przewodniczący Franciszek Goźdź, wiceprzewodnicząca – Dominika Leśniewska oraz sekretarz Laura Cichacka. Ubiegłowtorkowa sesja była organizacyjną i od teraz stanowić będzie ciało doradcze burmistrza Obornik oraz rady miejskiej, zabierające głos w sprawach dotyczących ich rówieśników. Nowością tej rady jest ustanowienie przez przewodniczącego Franciszka Goźdźia rzecznika prasowego, którym został Mateusz Węglewski.

Podobne artykuły