Są chęci, ale brak wykonawcy

ŁUKOWO. Radny Adam Stańko zabiegał u burmistrza Obornik o budowę chodnika wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 187 w Łukowie. Piesi chodzą tam jezdną i jest niebezpiecznie. Burmistrz nie może budować przy drodze wojewódzkiej, więc Tomasz Szrama zwrócił się w tej sprawie poprzez posła Krzysztofa Paszyka do marszałka. Marszałek Wojciech Jankowiak pochylił się nad problemem i zlecił Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich (WZDW) w Poznaniu wybudowanie tak potrzebnego chodnika. Ustalono, że będzie to odcinek najbardziej ruchliwy, około ćwierć kilometra w samym centrum Łukowa, od świetlicy wiejskiej do skrzyżowania przy sklepie. Ma mieć nawierzchnię z kostki betonowej i zjazdy po poszczególnych posesji.
Ogłoszono przetarg i … nikt nań nie zareagował. Nie wpłynęła ani jedna oferta. Tę smutną wiadomość dyrektor WZDW Paweł Katarzyński przekazał marszałkowi, marszałek posłowi, poseł burmistrzowi, a ten poinformował radnego Adama Stańko.
Łańcuchowi ludzi dobrej woli stanął naprzeciw brak wykonawcy. Mieszkańcom Łukowa trudno w to uwierzyć, bo „mieli obiecane”. Tak czasem bywa, że się chce, lecz nie wychodzi. Jest nadzieja, że w przyszłym roku znajdzie się jakaś kwota w budżecie, znajdzie się jakiś wykonawca i chodnik uda się wybudować.

Podobne artykuły