Cieplej i nowocześniej, ale bez podwyżek płac

WIARDUNKI. We wtorek 31 października odbyło się spotkanie podsumowujące zakończenie inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku dawnej szkoły w Wiardunkach, w którym mieszczą się Warsztaty Terapii Zarobkowej (WTZ). Na zaproszenie wójt Renaty Gembiak-Binkiewicz przybyli do Wiardunek burmistrzowie Tomasz Szrama i Roman Szuberski, którzy udzielili z gminnych kas wsparcia na to przedsięwzięcie. Polegało ono na wykonaniu prac remontowych fundamentów, izolacji termicznej ścian zewnętrznych, zamontowaniu nowych parapetów, a także wymianie rynien i rur spustowych oraz pobudowanie nowego komina spalinowo-wentylacyjnego. W budynku wymieniono też kocioł opalany węglem na bardziej wydajny na biomasę. W niektórych salach znajdujących się nad kotłownią dołożone zostały dodatkowe grzejniki. W ramach tej inwestycji zmodernizowano też instalację kanalizacji deszczowej oraz wentylacji grawitacyjnej. Została wykonana instalacja elektryczna dla remontowanej kotłowi. W budynku jest cieplej, nowocześniej, ale problemów nadal nie brakuje. Zarządzająca WTZ Joanna Napierała chce zwiększenia w przyszłorocznym budżecie kwoty przekazywanej przez powiat o 60 tys. złotych. Tymczasem władze powiatu godzą się zwiększyć dotację jedynie o 15 tysięcy. To zbyt mało, by podnieść wynagrodzenie pracownikom WTZ, tym bardziej, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych też więcej pieniędzy nie da.
Podobny problem mają wszystkie tego typu placówki w całej Polsce, po macoszemu traktowane przez rząd. Radny Kazimierz Zieliński obawia się, że prośba Joanny Napierała o większe wsparcie finansowe, wysłana do trzech gmin powiatu obornickiego, może zostać nie zaakceptowana, bo gminy nie chcą wyręczać rządu, mając własne zadania i własne niemałe wydatki. Starosta też więcej nie da, bo jak sam przypomniał podczas ostatniej sesji rady powiatu: – Warsztat podlega wągrowieckiemu stowarzyszeniu Rehabilitacja, prowadzącemu też WTZ w Wapnie i Wągrowcu. Zamiast zwiększenia wsparcia zaproponował wysłanie do minister Rafalskiej listu z prośba o zwiększenie dotacji PEFRON. – Teraz oczekujemy odpowiedzi ministerstwa, bo WTZ wykonuje znakomitą pracę i nie można pozwolić, żeby przez brak kadry upadł.

Podobne artykuły